Velferdskomiteens medlemmer:

Frank Knai, Tom Hongslo og Line Stølen Sandoval

Velferdskomitee kan nås ved å sende e-post til tom.hongslo@gmail.com