Velferdskomiteens medlemmer:

Frank Knai, Tom Hongslo og Line