Valgkomiteen søker kandidater til verv i borettslaget

Valgkomiteen er hvert år på utkikk etter kandidater til styreverv (styremedlemmer og varamedlemmer). I tillegg trenger vi kandidater til verv i velferdskomiteen og valgkomité. Hvis du har tid og lyst, så skal du vite at det er den viktigste kvalifikasjonen.

Kunne du tenke deg å gjøre en innsats for å bevare og utvikle det flotte borettslaget vi bor i? Eller kanskje du kjenner noen som er opptatt av bomiljøet vårt? Både styret, valgkomiteen og velferdskomiteen jobber for borettslagets beste.

Styret holder møter ved behov, ca. 1 gang pr. måned (2-3 timer). I tillegg bør hver enkelt kunne bidra med tidsbruk tilsvarende en ettermiddag/kveld pr uke. Det er en fordel om man har mulighet til innimellom å bidra på dagtid (befaringer/møter). Dette kan som oftest legges på tidlig morgen eller ettermiddag. Fagområder fordeles innad i styret etter interesse og faglig bakgrunn. Som regel stiller man til verv med varighet i 2 år av gangen.

Borettslaget trenger deg:
● Som ønsker å kunne påvirke eget bomiljø
● Som har engasjement og mulighet til å delta på møter og følge opp saker som er viktige for beboerne i borettslaget vårt
● Som er interessert i et eller flere av disse temaene: trivsel, utemiljø, informasjon, økonomi, administrasjon, rekruttering, kommunikasjon og bygningsvedlikehold.

Ved å engasjere deg får du:
● Mulighet til å påvirke vårt bomiljø
● Kompetanse i styrearbeid
● Styremedlemmer får betalt for vervet
● Utvidet nettverk i borettslaget

Vil du vite mer eller har tips om aktuelle kandidater, ta kontakt med oss i valgkomiteen på epost: valg@solhogda.no.

 

På forhånd takk for engasjementet!

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen