Oppsal Vaktmestersentral tar imot bestillinger på skilter til ringeklokke og postkasser. Disse må leveres skriftlig for å forhindre feilstaving og lignende.
I noen borettslag deles det ut skjema for bestilling til alle nye beboere. I denne forbindelse er det viktig at dere skriver ned hva som står på skiltene fra før av.
På den måten blir det langt enklere for vaktmesteren å finne frem til hvor de nye skiltene skal settes opp.

For mer informasjon, se her.