Solhøgda borettslag benytter vaktmestertjenester fra Oppsal Vaktmestersentral.

De kan kontaktes på følgende:

e-post: kontor@oppsalvaktmestersentral.no
telefon: 22 76 28 80
www.oppsalvaktmestersentral.no
Lokaler i Løypeveien 2. Kontortid er fra mandag til fredag, kl. 09.00 – 15.00.
F.o.m torsdag 3.mai 2018 holder de åpent til klokken 17.00 hver torsdag.

Utenom ordinær arbeidstid settes telefonen over til vakttelefon, slik at de kan nås ved akutte situasjoner, der hjelpen ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag.

Det er tidvis stor pågang på  vakttelefonen, og vi får tilbakemeldinger om at det ringes om ting som ikke haster, for eksempel skiltbestilling og lignende.
Vi minner derfor om at vakttelefonen kun skal benyttes ved akutte situasjoner som ikke kan vente til neste arbeidsdag.
Alle andre henvendelser skal rettes sentralen innenfor kontortiden, som er mellom kl. 07.00 – 15.00.

 

Tjenester
Oppsal Vaktmestersentral leverer vaktmestertjenester til 10 borettslag på Oppsal, Haugerud og Bøler. De utfører en rekke ulike oppgaver for borettslaget. De vanligste er  plenklipping om sommeren og snømåking vinterstid. De kjører også ut søppel, kontrollerer fyringsanleggene, og tar seg av mindre vedlikehold i borettslagene. 

Alle arbeidsoppgaver skal meldes til sentralen, slik at de kommer inn i systemet for oppfølging.