Brøyting og strøing følger en prioriteringsliste. Første prioritet er stikkveier og gangveier på borettslagets område, deretter trapper og inngangspartier, sist kommer parkeringsplasser og biloppstillingsplasser.

Vi får mange henvendelser fra fortvilte beboere som ikke kommer frem i gatene og på fortau. Dette er Oslo Kommunes ansvar, og vi henviser beboerne til å ta kontakt med dem.