Det er ikke mulig å bestille kopier av postkassenøklene gjennom borettslaget eller vaktmestersentralen. 

Disse kan kopieres hos enhver låsesmed, Jernia o.l.
Dersom du mister nøklene til postkassene, må låsen skiftes for beboers egen regning.