Henvendelser ønskes fortrinnsvis sendt på mail til
styret@solhogda.no. Adresse: Vetlandsfaret 5a, 0685 Oslo, postkasse på veggen utenfor oppgangen.

I tillegg kan du også møte opp til styrevaktene som er på styrerommet på samme adresse stort sett annenhver tirsdag i partallsuker. Tidsrommet er fra kl. 1800 – 1900.

Styret avholder styremøter omtrent en gang pr måned, en
oversikt over når disse finnes på nettsiden.

Det legges ikke ut protokoll fra hvert møte