21 aug 2019

Røykvarslere i leilighetene – husk å teste jevnlig!

Røykvarslere skal testes jevnlig. Dette gjøres ved å trykke midt på knappen og holde den inne, la det pipe i 10 – 15 sekunder.

Hvis alarmen utløses ved for eksempel matlaging e.l., kan den stoppes ved å  trykke en gang midt på knappen (ikke slå eller bruk makt).
Dette gjør at røykvarsleren hever toleransenivået de neste 10 minuttene. Etter dette går den automatisk tilbake til normal drift.
Dersom det ikke er luftet ut vil alarmen gå på nytt.
Hvis det ikke slutter å pipe etter at man har trykket en gang på knappen er det for mye stekeos i røykvarsleren.
Vift med avis/håndkle foran den eller ta den ned.

Varsler slås helt av ved å vri den mot klokken og ta den ned fra braketten i taket, da blir strømmen til batteriet brutt. Den kan ikke testes når den er tatt ned fra braketten.

Batteriet er ikke tilgjengelig for bytting / fjerning, men deaktiveres når varsleren tas ned fra taket.

Ved eventuelt defekt (eller mistanke om defekt) røykvarsler, ta denne med til Oppsal Vaktmestersentral. De kan kontaktes på en av følgende:

e-post: kontor@oppsalvaktmestersentral.no
telefon: 22 76 28 80
www.oppsalvaktmestersentral.no