Endret: 10 des 2020     Opprettet: 21 aug 2019

Det ble i april 2016 installert nye røykvarslere i alle boenhetene, og nye pulverapparater ble delt ut til alle.

Brann og redningsetaten i Oslo kommune kommer på tilsyn i leilighetene hvert fjerde år. Siste tilsyn var i 2019.