10 des 2020

Brannslukningsapparatene ble delt ut til beboerne i 2016. Firmaet som installerte disse da vil foreta en service rundt april 2026.

Egenkontroll av apparat utføres av beboer selv. Dette er tilstrekkelig kontroll i henhold til regelverket så lenge vi informerer om dette. Styret har valgt ikke å påta seg denne oppgaven da det vil være ressurskrevende og kostbart hvis vi skulle fått et firma til å utføre dette i alle 536 leiligheter hvert år.

Så, hvordan utføre egenkontroll?
For å unngå at pulveret klumper seg, anbefales det at du minst én gang i året vender slokkeren opp ned. Legg øret inntil når du vender apparatet og lytt etter lyden av pulver som sildrer nedover. I tillegg bør du sjekke at pilen står på grønt og at plomberingen er intakt.