Ved problemer med postsonelåser (i form av melding på dør eller postkasser) skal Oppsal Vaktmestersentral kontaktes
på tlf: 22 76 28 80 eller på mail: kontor@oppsalvaktmestersentral.no