Styret har opplevd mange feil knyttet til callinganlegget. Ofte skyldes dette at beboere under oppussing har koblet fra callinganlegget feil i sin leilighet, slik at anlegget kortslutter for hele oppgangen.

Med bakgrunn i denne historikken har styret bestemt at beboere ikke skal gjøre dette selv. Ønsker man å de/-remontere anlegget, skal vaktmestersentralen kontaktes i kontortiden, slik at de kan skru av sentralen nede i tavlerommet i forkant av demontering, og i etterkant av remontering.

Videre er det særlig viktig at ledninger som er koblet bak apparatet ikke berøres under de/-remontering. Dersom man likevel erfarer at anlegget kortslutter, må utgiftene ved en eventuell utrykning dekkes av den enkelte beboer.

Vi viser forøvrig til tidligere utsendt beboerinfo, hvor denne problematikken ble gjennomgått.