Både navnskilt på postkasser og ringeklokkene bestilles kostnadsfritt hos Oppsal vaktmestersentral.

De som har klistret på navn utenpå tablåene vil få disse lappene fjernet.  Det er beboer som har ansvar for å sørge for utskifting ved navneendringer eller ved innflytting.

Bestillingsskjema for skilt skal sendes til Oppsal Vaktmestersentral på mail: kontor@oppsalvaktmestersentral

BESTILLINGSSKJEMA FOR SKILT POSTKASSE / CALLING