Det er ingen ledige plasser for øyeblikket og venteliste for alle fire felt.
Ventetid er umulig for oss å spå noe om, da dette er helt avhengig av faktorer vi ikke kan påvirke (salg av leiligheter eller oppsigelse av plasser).

Du må være registrert som andelshaver for å kunne stå på venteliste.
Kun en person kan stå på venteliste per leilighetsnummer.

Tilbud sendes til den kontaktinformasjon som er oppgitt med svarfrist.
Beboer er ansvarlig for at kontaktinformasjon er oppdatert.

 

Det er anledning til å stå på venteliste på maksimalt 1 fast felt i tillegg til felt E. 

For å bli satt på venteliste må du fylle ut skjema som du finner ved å klikke her.