Vi har plasser på uteområdene i borettslaget. 

Det er fire faste felt med parkeringsplasser og ett midlertidig:


Felt A - v/ Vetlandsfaret 1, Fra lekeplass og ned mot Oppsal Arena/Bom
Felt B - i Vetlandsfaret v/nr 5,  På høyde med høyblokk mot Vetlandsfaret
Felt C - innkjøring fra Solberglivn 112 - 116
Felt D - v/ Vetlandsveien 66, Ved Rema 1000 og høyblokk

 

Felt E - v/Vetlandsveien 69, foran Oppsal parkeringshus

I motsetning til feltene A-D eies ikke felt E av borettslaget. Plassene leies med lang tidshorisont, minimum fem år, inngått i 2015. På grunn av denne midlertidigheten, bruker borettslaget disse plassene primært som venteplasser fram til plass på borettslagets egen tomt kan tildeles.