Firmaet som har ansvaret for sjekk av feilparkeringer i borettslaget, er Europark.

De kan nås på tlf. 22 05 75 00 (det står også på skiltene rundt om i borettslaget).
Dersom noen har parkert på din plass kan du ringe Europark.

Dersom du har fått parkeringsgebyr du mener du ikke skal ha, må du selv klage
til Europark.
Styret behandler ikke klager på ilagt parkeringsgebyr med mindre helt
spesielle forhold skulle tilsi det, og ikke under noen omstendighet før
beboer selv har klagd til vaktselskapet