Styret minner alle beboere om følgende punkter:

Det er meget viktig at dørene til oppganger og kjellere holdes lukket & låst. Det har ved flere anledninger vært innbrudd i kjellerboder flere steder i borettslaget.

Ved å holde dørene lukket, vil vi i alle fall gjøre det vanskeligere for uvedkommende å komme inn.

Trapperom og ganger skal ikke benyttes til hensetting av sykler, barnevogner, ski, akebrett eller andre ting.
Dette kan være til hinder ved for eksempel brann i oppgangen og evakuering i forbindelse med dette. Det kan også være til hinder for ambulansepersonell i utrykning – med andre ord så kan det være snakk om liv & død. Vi ber alle ta hensyn til dette.

I tillegg er det også til hinder i hverdagen ved passering opp/ned trapper og foran postkassene.

De ovennevnte tingene kan settes i fellesrom i kjeller (så sant de er i daglig bruk), eller i beboers egen bod.

Søppelposer (restavfall o.l) skal ikke settes i trappeoppgangene, selv ikke for kortere perioder.

Lukter de så vondt at du ikke kan ha de inne, så lukter de også så vondt at de ikke kan stå i oppgangen.