I 2016 gjennomførte Solhøgda borettslag et prosjekt for å få kartlagt Radonnivået i vårt borettslag.

Målinger ble utført i kjellere, 1.etg og 2.etg. Alt i alt viste resultatene lave forekomster. Det var noe forhøyet i noen kjellere, men ikke lenger opp i etasjene.
Tiltaksnivået er 100 BQ (Bequerel). Alt under dette er trygt og krever ingen tiltak utført.

Alle som sendte inn sporfilmer i forbindelse med dette prosjektet, fikk også tilsendt en rapport etter endt måling.
Hvis man av ulike årsaker ikke lenger har denne rapporten kan man kontakte Radonlab for å få tilsendt en ny.
Det koster 130 kr og det er beboer som faktureres.

 

Radonlab kan kontaktes på:

e-post: post@radonlab.no

Tlf: 21 96 03 50