Ved forsikringsskader som oppstår på bygningsmassen (ikke innbo) skal forholdet ikke meldes direkte til styret, men til forsikring@obos.no, riktignok med kopi til styret@solhogda.no.