Det finnes 11 fellesvaskerier i borettslaget. De er til fri bruk for beboere, men beboerne må reservere vasketid. Dette gjøres ved å plassere en lås på valgt tidspunkt på låstavlen som finnes i vaskeriet.

Dersom du mangler lås eller ikke vet hvilken som hører til din leilighet, ta kontakt med Oppsal vaktmestersentral på telefon 22 76 28 80.

Det er viktig at alle følger de til enhver tid gjeldene reglene for bruk av vaskeriene: