Bruk av vaskeriet er gratis for beboere. For at vi skal opprettholde dette må ordensreglene

overholdes. Det er ikke tillatt å bruke vaskeriet på røde helligdager.

1. Les bruksanvisningen og følg denne nøye

2. Tøm alle lommer for gjenstander fra klærne før du vasker

3. Rengjør doseringskamrene og tørk av maskinene etter bruk

4. Rens filteret på tørketrommel etter bruk

5. Det er ikke tillatt å vaske klær til personer som ikke bor i

borettslaget

6. Overhold vasketiden

7. Døren til vaskeriet skal alltid holdes låst

8. Sett nøkkellåsen tilbake til nøytral posisjon etter at

vasketiden er brukt

9. Lukk vinduer når du forlater vaskeriet

10. Hold vaskeriet ryddig og rent

NB!

Forlat vaskeriet i den stand du selv ønsker å finne det!