• Hva som skal plantes på våren avgjøres av beboerne i hver oppgang på fellesdugnaden hver vår. Styret skal informere om gjeldende retningslinjer for beplantning i innkallingen til den årlige dugnaden. Det skal også opplyses om hvor mye penger hver oppgang kan bruke til innkjøp av blomster/planter, og når og hvor rekvisisjon kan hentes.
   
 • Det skal kun plantes ved blokkenes inngangspartier eller i krukker.
   

 • Unngå å plante vekster som er avhengige av mye stell og beskjæring. Husk at det skal være lett for andre beboere å ta over vedlikeholdet dersom du flytter ut.
   

 • Det skal ikke plantes vekster som fremmer allergi, er giftige eller som er til skade for det biologiske mangfoldet.  
   

 • Beplantning som kan føre til skade på borettslagets bygninger eller som er til hinder for nødvendig vedlikeholdsarbeid, f.eks gressklipping, skal unngås. Dersom slik beplantning forekommer vil vekstene bli fjernet.
   

 • Beboerne i hver oppgang har ansvar for vanning og stell av bed og krukker de selv har plantet.