Plenklipping og klipping av hekker utføres av Oppsal vaktmestersentral. Det gjelder også snømåking og arbeid med å strø med grus på veier i borettslaget.