Som hovedregel fattes vedtak om felling av trær på borettslagets eiendom av generalforsamlingen.


Beboere som ønsker at det felles trær kan melde det inn som sak til generalforsamlingen hvert år.
Styret kan i enkelte tilfeller velge å selv fatte vedtak om at trær skal felles. Dette kan være aktuelt i tilfeller der trær er til særlig sjenanse eller kan utgjøre fare for beboere, fri ferdsel eller eiendom.
Styret anbefaler beboere som ønsker at det felles trær, å innhente underskrifter fra andre beboere som vil bli berørt før de melder inn saken.
Forslag skal meldes styret og generalforsamlingen skriftlig.