Endret: 16 sep 2021     Opprettet: 26 apr 2021

Under følger en oversikt over i hvilken rekkefølge oppgangene tas i piperehabiliteringsprosjektet.

Dette er kun ment som en pekepinn, slik at man kan se hvor i løpet sin oppgang er.

Det er litt uvisst hvor lang tid som brukes pr. oppgang og derfor vanskelig å si noe om når de kommer til den enkelte.