3 feb 2021

Viktig informasjon til beboere om rehabilitering av pipene. (PDF)

Rehabilitering av pipeløpene.
Kort fortalt skal det senkes ned nye rør i innvendig i pipene, og dette gjøres først og fremst fra et hull som lages på loftet ved feieluken, eller fra tak.
Eksisterende ildsted, sot- og feieluker frakoples gammel pipe fra 4. et. og nedover, krater utbedres lokalt der hvor disse befinner seg (Ref rapport etter videofilming av pipeløpene.)
Nye rør senkes seksjonsvis ned, og ildstedene tilkoples fra 1 et. og oppover etter hvert som rørsøylen monteres. Merk at krater vil også måtte utbedres uavhengig om det finnes ildsted i samme etasje eller ikke. (skal pipeløpet rehabiliteres utbedres krater i samtlige etasjer uansett)

Forventet arbeidstid per pipe:
Arbeid med hver skorstein og tilhørende ildsteder er normalt 1-2 arbeidsdager avhengig av antall, type ildsteder og arbeidere på prosjektet. Leilighetene samt kjeller og loft må være tilgjengelige i denne tiden (se fremdriftsplan for din bolig).

Ildstedet kan teoretisk sett benyttes 2 dager etter endt arbeid med tilkoblet skorstein. Fyringsforbudet gjelder helt til styret opphever dette, avhengig av godkjenning fra offentlige myndigheter.


Hva forventes av beboere:
Nøkler til leiligheter leveres til styret før oppstart, dersom beboer velger ikke å være tilstede under arbeidene. Det avtales metode for tilbakelevering, se oppslag og www.solhogda.no.
Vi har pr. dags dato ingen tap av nøkler.

Det må ryddes plass på minimum 1,5 meter radius til arbeid rundt pipe, ildsted, sot- og feieluker. Det må også ryddes god plass i trapp, gang og veien bort til disse for å komme enkelt frem med verktøy og deler.

Vi anbefaler å dekke til møbler og annet, samt gulv fra inngangsdør og bort til arbeidssted.
Pipe Eksperten as dekker til gulv og vegg rundt nødvendig arbeidshull.

Arbeide med piper og ildsteder medfører noe støv, men Pipe Eksperten as forsøker så godt det lar seg gjøre å minimere dette med blant annet bruk av spesialvifter og støvsugere, samt riktige ventilasjonsforhold ved arbeids sted.

Hull må åpnes i skorstein, og disse blir pusset igjen (grovpuss). Dette betyr at noen beboere vil måtte male og evt. sparkle visse områder på pipene. Det anbefales å la pussarbeider tørke/herde i 2 uker før området males.

Beboere med piper eller ildsted med spesialomramming, f.eks. fliser, stein, limtegl eller kakler må påregne selv å måtte fremskaffe lik erstatning for dette, dersom det viser seg vanskelig å utføre arbeidet på en slik måte at åpninger kan gjøres fra annen side på pipen.
Vi gjør oppmerksom på at avvik i fremdriftsplanen kan forekomme.


Vennlig hilsen styret, og Pipe Eksperten as.