Endret: 3 feb 2021     Opprettet: 19 jan 2021

I forbindelse med piperehabiliteringen må Pipeeksperten AS få tilgang til alle leiligheter med ildtsed i borettslaget på gitte tidspunkter - det er viktig ast noen fra huststanden er hjemme.

På første befaring vil de ta bilder av ildsted og måle rørdimensjon. Besøket tar ca 7 minutter pr. leilighet.

Alle berørte beboere har blitt, og vil i fremtiden bli, informert i forkant, med SMS og/eller oppslag i aktuell oppgang.

Hvis du IKKE har ildsted, og derfor ikke skal være hjemme, si i fra til styret på e-post styret@solhogda.no i forkant eller til en av naboene som skal være hjemme.

Smittevernregler overholdes ved 2 meters avstand og bruk av munnbind.

Under følger oversikt over datoer/adresser for befaringene: