Endret: 21 feb 2021     Opprettet: 14 feb 2021

Ytterligere forsinkelser pipearbeidene (PDF)


Pipeeksperten har fremdeles problemer med pipene i Vetlandsfaret og dette medfører dessverre at arbeidene vil bli ytterligere forsinket. Mer informasjon om dette kan du finne på www.solhogda.no

Ny fremdriftsplan for Vetlandsfaret 2B, 4A og B, 6A og B og 1A blir som følger:

Adresse

Venstre side

Høyre side

Vetlandsfaret 4 A

17.2 og 18.2

19.2 og 22.2

Vetlandsfaret 4 B

25.2

23. og 24.2

Vetlandsfaret 6 A

25.2 og 26.2

1.3 og 2.3.

Vetlandsfaret 6 B

8.3 og 9.3.

3.3 og 4.3

Vetlandsfaret 1 A

Rehabilitert tidligere

8.3 og 9.3

Vetlandsfaret 1 B

11. og 12.3

10. og 11.3

Smittevern

Det er viktig at både arbeidere og beboere som får besøk ivaretar smittevernet med å holde avstand og bruke munnbind. 
Vi har løpende kontakt med arbeiderne om dette.

Det er svært viktig å varsle styret dersom man må være i karantene, får symptomer på luftveisinfeksjoner eller annet som gjør at man må teste seg for Covid-19 og av den grunn bør unngå kontakt med andre personer. 
Har du testet deg, men ennå ikke fått svar på testen, er det viktig at både styret og arbeiderne får beskjed. 
Det samme gjelder hvis man har fått påvist Covid-19. Dette er viktig for å unngå eventuell smittespredning og kunne planlegge arbeidene best mulig.

Dersom Pipeeksperten ikke får tilgang til en leilighet der dette er påkrevet, vil arbeidet med denne pipa måtte utsettes til slutt. De kostnader en slik utsettelse vil medføre kan bli belastet andelseier.
Dette gjelder selvsagt ikke hvis Covid-19 og noen av nevnte årsaker over er grunnen til at Pipeeksperten ikke kan komme inn til beboer.

 

Hilsen fra styret