Endret: 9 apr 2021     Opprettet: 3 feb 2021

PIPEREHABILITERINGEN BEGYNNER ONSDAG 10. FEBRUAR (PDF)

Onsdag 10. februar starter arbeidene med selve rehabiliteringen av pipene.  Arbeidene medfører at Pipeeksperten må ha tilgang til de fleste leilighetene, også de leilighetene som ikke har ildsted.

Inspeksjonen som ble gjort for noen måneder har avdekket at flere røykerørkanaler mellom leiligheter som tidligere har hatt ildsted og selve pipeløpet ikke er tettet tilfredsstillende.  Dette betyr at Pipeeksperten også må tilgang til disse leilighetene.

I forkant av arbeidet med hver pipe vil den bli inspisert med kamera fra tak eller kjeller.  Det blir endelig avklart hvilke leiligheter man må ha tilgang til rett før arbeidet med den enkelte pipe skal skje.

Arbeidene vil bli mer omfattende enn først antatt og anleggsperioden vil bli lenger. Det vil bli hengt opp tentativ fremdriftsplan når vi vet litt mer om hvor lang tid man trenger på hver pipe. Vi legger også fortløpende ut informasjon på nettsidene våre.  Arbeidene vil foregå i den samme rekkefølge som befaringene har skjedd

Styret vil betjene styrerommet tirsdager fra kl. 1800 – 1900 for levering av nøkkel der dere vet at det ikke er noen hjemme når arbeidene fra leilighetene skal skje. Husk at nøkkel må tydelig merkes med navn, adresse og H-nummer.  Nøkkel kan hentes etter utført arbeid i samme tidsrom.

Det er svært viktig å varsle styret dersom man må være i karantene, får symptomer på luftveisinfeksjoner eller annet som gjør at man må teste seg for Covid-19 og av den grunn bør unngå kontakt med andre personer. 
Har du testet deg, men ennå ikke fått svar på testen, er det viktig at både styret og arbeiderne får beskjed. 
Det samme gjelder hvis man har fått påvist Covid-19. Dette er viktig for å unngå eventuell smittespredning og kunne planlegge arbeidene best mulig.

Dersom Pipeeksperten ikke får tilgang til en leilighet der dette er påkrevet, vil arbeidet med denne pipa måtte utsettes til slutt. De kostnader en slik utsettelse vil medføre kan bli belastet andelseier.
Dette gjelder selvsagt ikke hvis Covid-19 og noen av nevnte årsaker over er grunnen til at Pipeeksperten ikke kan komme inn til beboer.