Oversikt over styrevakter og møter for 2021

Inntil videre er det styrevakt hver tisdag slik at beboere kan levere/hente nøkler i forbindelse med piperehabilitering.
Etter endt prosjekt vil vi gå tilbake til annehver tirsdag som tidligere.

Perioden 12.juli til 1.august er det ikke styrevakter grunnet ferieavvikling.

 

Styrevaktene er på styrerommet på samme adresse stort sett annenhver tirsdag i partallsuker. Tidsrommet er fra kl. 1800 – 1900.

Her kan du møte opp dersom du ønsker å snakke med representant for styret.