Oversikt over styrevakter og møter for 2021

Styrevaktene er på styrerommet på samme adresse stort sett annenhver tirsdag i partallsuker. Tidsrommet er fra kl. 1800 – 1900.

Her kan du møte opp dersom du ønsker å snakke med representant for styret.

12.jan Styrevakt & Styremøte
26.januar Styrevakt
9.februar Styrevakt & Styremøte
23.februar Styrevakt
9.mars Styrevakt & Styremøte
23.mars Styrevakt
6.april Styrevakt & Styremøte
19.april Generalforsamling
20.april Styrevakt