Oversikt over styrevakter og møter for 2020

Styrevaktene er på styrerommet på samme adresse stort sett annenhver tirsdag i partallsuker. Tidsrommet er fra kl. 1800 – 1900.

Her kan du møte opp dersom du ønsker å snakke med representant for styret.

   
7.januar Styrevakt & styremøte
21.januar Styrevakt
4.februar Styrevakt
11.ferbuar Styremøte
18.februar Styrevakt
3.mars Styrevakt & styremøte
17.mars Styrevakt
31.mars Styrevakt & styremøte
14.april Styrevakt
27.april Generalforsamling