Oversikt over styrevakter og møter for 2020

Styrevaktene er på styrerommet på samme adresse stort sett annenhver tirsdag i partallsuker. Tidsrommet er fra kl. 1800 – 1900.

Her kan du møte opp dersom du ønsker å snakke med representant for styret.

   
26.mai Styrevakt 
9.juni Styrevakt
23.juni Styrevakt & Styremøte
18.august Styrevakt & Styremøte
1.september Styrevakt
15.september Styrevakt & Styremøte
29.september Styrevakt
13.oktober Styrevakt & Styremøte
27.oktober Styrevakt
10.november Styrevakt & Styremøte
24.november Styrevakt 
8.desember Styrevakt & Styremøte
22.desember Styrevakt