Oversikt over styrevakter og møter for 2019

Styrevaktene er på styrerommet på samme adresse stort sett annenhver tirsdag i partallsuker. Tidsrommet er fra kl. 1800 – 1900.

Her kan du møte opp dersom du ønsker å snakke med representant for styret.

14.mai Styrevakt
28.mai Styrevakt & styremøte
11.jun Styrevakt
25.jun Styrevakt & styremøte
20.aug Styrevakt & styremøte
03.sep Styrevakt
17.sep Styrevakt & styremøte
01.okt Styrevakt
15.okt Styrevakt & styremøte
29.okt Styrevakt
12.nov Styrevakt & styremøte
26.nov Styrevakt
10.des Styrevakt & styremøte