Endret: 4 apr 2019     Opprettet: 13 mar 2019

Faktura for nøkkelbrikker med feil beløp

Pris for ekstra nøkkelbrikker ble økt fra kr 100,-/stk til kr 200,-/stk i november 2018.

Ved en feil har alle, uavhengig av når brikkene ble bestilt, fått påført nypris på fakturaen fra OBOS.

OBOS vil sende ut kreditnotaer til samtlige, samt ny faktura påført korrekt beløp. 

Styret beklager ulempene dette medfører.