Endret: 12 feb 2021     Opprettet: 17 jan 2021

Styret har besluttet å øke prisen for leie av parkeringsplasser, jf. vedtektene § 12.5. Der fremkommer det at leien fastsettes av styret, og kan endres med en måneds varsel.
Første varsel ble utsendt i beboerinfo for november 2020.

Prisen for ordinære parkeringsplasser i Solhøgda borettslag økes til kr 300,- pr mnd. fra 1. mars 2021. Det er en justering på kr 100,-

Det foretas ingen prisregulering for ladbare parkeringsplasser. Prisen for disse plassene er kr 539,- pr. mnd.

 

Denne informasjonen er også sendt pr e-post til alle som er registrert som leietager av parkeringsplass i Solhøgda Borettslag.


Vennlig hilsen
SOLHØGDA BORETTSLAG