Ved å ha på deg refleks reduserer du risikoen for å bli påkjørt med 85 prosent, viser tall fra Trygg Trafikk. Likevel er det altfor få som benytter den lille livredderen.

Fysiske tellinger viser at kun 4 av 10 voksne bruker refleks. Dårligst er voksne i alderen 30+ og menn. Barna er det flinkeste!

Husk refleks både når du går på mørke landeveier og i byen.
Det er i bygater, når fotgjengere skal krysse gaten, at de fleste fotgjengerulykkene skjer.

Les mer om å bruke refleks på Trygg Trafikk sin hjemmeside.

 

Hilsen fra styret