Endret: 12 feb 2021     Opprettet: 10 des 2020

Oslo kommune planlegger ny tursti fra Oppsal Arena og Trasop skole, forbi grensen til borettslaget og videre til Hellerudveien.

Nabovarsel er sendt oss og kan leses i disse dokumentene
Nabovarsel (PDF)
Situasjonskart (PDF)
Snitt (PDF)


Dersom dere har innspill til dette må det sendes til styret@solhogda.no innen 2. januar, slik at vi får sammenstilt et svar fra borettslaget innen fristen som er satt til 6. januar.