Endret: 13 nov 2020     Opprettet: 11 mai 2020

denne siden finner man informasjon om bestilling av nye skilt ved endring av navn på postkasser/ringeklokker.

Både navnskilt på postkasser og ringeklokker bestilles kostnadsfritt hos Oppsal vaktmestersentral, på epost kontor@oppsalvaktmestersentral.no

De som har klistret på navn utenpå tablåene vil få disse lappene fjernet.  Det er beboer som har ansvar for å sørge for utskifting ved navneendringer eller ved innflytting»