Endret: 21 des 2020     Opprettet: 23 nov 2020

Borettslaget har den siste tiden erfart at det under fyring i ildsteder i enkelte leiligheter har medført røyknedslag. 
Dette har ført til at også andre leiligheter i samme oppgang har blitt påført røykskader. Slike situasjoner er ubehagelig og har skapt større oppryddingsarbeider i ettertid.

For at vi for fremtiden i størst mulig grad skal unngå dette, vil vi nå foreta en grundig inspeksjon for å finne årsakene til at det skjer.
Styret har vedtatt å få firmaet Pipeeksperten til å kontrollere et utvalg av pipene i borettslaget.
For å utføre en slik kontroll har de behov for tilgang til noen leiligheter i de aktuelle oppgangene.
Det er flere forhold enn bare pipene som kan være avgjørende for at vi så ofte får røyknedslag. Slike andre forhold vil kunne bli avdekket ved å ta en titt i leilighetene.
De som får besøk av Pipeeksperten blir varslet direkte.