7 apr 2021

Onsdag 5.mai fra kl 17.00 kommer det komprimtaorbiler til borettslaget.

Borettslaget har felles kjellerrydding ca 2-3 ganger pr. år. Da leier borettslaget komprimatorbiler, og det er mulig å få kjørt bort søppel.
Alle beboere må selv sette ut det de vil kaste i god tid før bilen kommer.

Man må selv være tilstede når den kommer for å hjelpe til å kaste tingene i bilen.

Hvis man vil kaste søppelsekker med avfall, er det kun gjennomsiktige søppelsekker som tas i mot. Sorte sekker vil ikke tas med i bilen.

Nærmere informasjon gis i beboerinfo og/eller ved oppsalg i oppgangene.

Styret minner om at det ikke er lov å oppbevare eiendeler eller sette søppel i fellesarealer i kjellere.

 

Dugnad avholdes torsdag 6.mai. nærmere informasjon om dette vil komme i beboerinfo og som oppslag på tavelene i oppgangene.