Endret: 11 mai 2020     Opprettet: 17 apr 2020

Som tidligere nevnt i beboerinformasjon for april, vil det ikke bli avholdt dugnad  denne våren, og derfor heller ikke komme komprimatorbiler i forbindelse med det.

Vi ønsker likevel å gi beboerne våre mulighet til enklere å få kastet avfall de måtte ha, slik at dette ikke blir lagret i fellesområder i kjeller og på loft - dette er fortsatt ikke lov!

Det vil derfor bli satt ut to containere, kun til bruk for beboerne i Solhøgda Borettslag.
 

1 container bak sykkelparkeringen ved Vetlandsveien 66 (høyblokka)

1 container mellom de to blokkene innerst i Solbergliveien mellom 114 og 116.
 

Det er ikke lov å kaste el-avfall, farlig avfall (som maling o.l) eller bildekk i containerne (samme regler som ved komprimatorbilene).

Det er heller ikke lov å hensette søppel utenfor containeren hvis den er full.

I begge disse tilfellene, kan man benytte seg av gjenbruksstasjonene i Oslo (for eksempel på Ryen og Brobekk)

Containerne settes ut mandag 20.april og fjernes når de blir fulle.

 

Hilsen fra Styret