Endret: 11 mai 2020     Opprettet: 27 mar 2020

Styret ber alle være nøye med å overholde FHI's regler og bestemmelser - de er som følger:

Hjemmekarantene

Hjemmekarantene er aktuelt for de som ikke har symptomer på covid-19, men har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle eller som siste 14 dager har vært i utlandet.

Hva hjemmekarantene innebærer

Du kan gå ut av eget hjem, men anbefales å unngå nær kontakt med andre.

Det er viktig at du er årvåken på utvikling av feber eller symptomer på luftveisinfeksjon. Hvis du får noe av dette, skal du isolere deg hjemme til minst ett døgn etter symptomfrihet. Ved behov for helsehjelp, ring legen og informer om at du er i hjemmekarantene.

Dette gjelder for de med hjemmekarantene:

  • Skal ikke gå på skole eller jobb.
  • Dere som bor sammen kan omgås normalt dersom ingen i husstanden er syke
  • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
  • Skal ikke ta offentlig transport.
  • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand
  • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
  • Kan gå tur ute, men hold minst 1 og helst 2 meters avstand til andre.

De som bor sammen med en person i hjemmekarantene, og ikke selv er definert som nærkontakt, skal ikke være i hjemmekarantene, men bør som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

For flere detaljer og mer informasjon om hjemmekarantene, se FHI's nettsider ved å klikke her.

 

Hjemmeisolering

  • Hjemmeisolering gjelder for personer som har fått påvist covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus.
  • Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærender.

Følg med på symptomer

Ta kontakt med lege, helst per telefon, hvis sykdommen din forverres (f.eks. dersom du får pustevansker).

For flere detaljer og mer informasjon om hjemmeisolering, se FHI's nettsider ved å klikke her.