Endret: 27 aug 2021     Opprettet: 20 aug 2021

PDF

De som i teorien blir mest berørt av asfaltarbeidene er Solbergliveien 106 – 110 og Vetlandsveien 70-72. Der er det trangt og smalt og de skal ta hele adkomsten til blokka.
Vetlandsfaret vil bli tatt på et senere tidspunkt,

Firmaet Hoff skal fjerne asfalt, skifte fundament og re-asfaltere i all hovedsak. De vil alltid være behjelpelige med å få beboerne gjennom på dagtid, men i løpet av arbeidsdagen så vil det være vanskeligere adkomst når de skal grave mellom inngang og fortau. Både fordi de skal grave opp hele adkomsten, men også fordi det er såpass smalt enkelte steder så det vil være vanskelig og gå rundt.

Ved arbeidsdagens slutt så vil det være gangbart inn til hver inngang, men ikke «strøken» vei.

Firmaet ønsker minst mulig gangtrafikk gjennom dagen når de jobber der slik at de slipper å bruke halve arbeidsdagen på å flytte maskiner for at beboere skal komme frem. Det er forståelse for at dette kan være vanskelig for de berørte beboere men en må bare løse dette på best mulig måte for alle sammen. 

 Hoff selv sier:

"Vi har utført mange tilsvarende jobber tidligere og det har alltid gått veldig bra ,så lenge alle parter er litt fleksible, og forstår at dette gjøres til det bedre for borettslaget☺»