Endret: 1 mai 2019     Opprettet: 15 jan 2019

Generalforsamling 2019

Avholdes i Oppsal samfunnshus mandag 29. april kl. 1800. For mer informasjon, klikk her.

Generalforsamling 2019

Sett av datoen allerede nå!  Årets generalforsamling avholdes i

Oppsal samfunnshus mandag 29. april kl. 1800.

Forslag som ønskes fremmet på generalforsamlingen må sendes styret senest. 3. februar, enten på mail styret@solhogda.no eller legges i postkassa utenfor Vetlandsfaret 5a.  Vi henstiller forslagsstillere til å ha ferdig formulerte forslag som kan stemmes over.

Valgkomiteen vil sende eget skriv til alle med oppfordring til å engasjere seg i borettslaget.  Komiteen har ansvar for å fremme forslag til kandidater til styret og andre komiteer som generalforsamlingen skal ta stilling til.  Det er behov for nye medlemmer og vi oppfordrer de som er interesserte til å melde dette til valgkomiteen.  Arbeidet er interessant og gir god kunnskap om drift av borettslag. 

Styret