Endret: 11 mai 2020     Opprettet: 23 apr 2020

Fra og med fredag 24.april er det igjen lov å benytte seg av fellesvaskeriene i borettslaget.

Styret ber om at hver og en planlegger godt, slik at bruken blir så begrenset som mulig.

Vi minner alle beboere om å overholde smitteverntiltakene, og å holde avstand til hverandre.

 

Hilsen fra styret