26 jun 2020

Fra 27.juli vil firmaet Elektrosivert jobbe i borettslagets fellesarealer med å utbedre feil og mangler ved det elektriske anlegget.