Endret: 24 des 2020     Opprettet: 21 des 2020

Av hensyn til beboernes sikkerhet ser vi oss dessverre nødt til å nedlegge fyringsforbud i alle ildsteder i borettslaget fra 20. desember og inntil videre. Rapporten fra Pipeeksperten er sendt brannvesenet, og deres anbefaling er også lokalt fyringsforbud frem til feilene er utbedret.
Et unntak fra dette er Vetlandsfaret 1 a. Der er pipen allerede rehabilitert som et prøveprosjekt, og man kan derfor bruke ildstedene der.

I forbindelse med fyring i borettslaget, har det ved noen anledninger ført til at røyken har kommet inn i andre leiligheter i samme oppgang. Dette medfører både ubehag for beboerer og røykskader på leilighetene.. Heldigvis har ingen personer blitt skadet av dette.
Vi vet at ventilasjonen i blokkene er fra bygningstidspunktet, rundt 1960 og er ikke optimal ut fra dagens krav til nye boliger. Styret har nå hatt firmaet Pipeeksperten til å kontrollere et representativt utvalg av pipene og noen leiligheter. De har under kontrollen konstatert at pipene ikke er i forskriftsmessig stand. Det er slitasje på pipeløpene, feil og mangler i forbindelse med montering og fjerning av ildsteder i leilighetene og også slitte og lite funksjonelle værhaner. I tillegg påpekes at det i noen leiligheter er montert elektriske avtrekksvifter ulovlig samt at lufteluker er tettet igjen. Alt dette i sum påvirker fyring negativt.  

Styret har bestemt å innhente anbud for å få utført nødvendige arbeider slik at ildstedene igjen kan benyttes. Styret har satt i gang nødvendig prosess for å få utført de arbeidene så fort som praktisk mulig

Rapporten fra Pipeeksperten kan du lese her (PDF)