7 okt 2021

Mat, brød o.l som evt legges ut til fugler/ekorn tiltrekker seg både måker, duer og ikke minst rotter.

Ingen av disse er dyr vi ønsker i borettslaget vårt, da disse forårsaker både mye støy og skitt. Rotter er skadedyr som vi absoultt vil unngå å få inn i bygningsmassen.