Endret: 13 jan 2020     Opprettet: 27 nov 2019

Husholdningsavfall, papp- og papiravfall 

Det settes dessverre en del søppel utenfor borettslags søppelbrønner. Matavfall lokker til seg mus, rotter og fugler. De lager hull i posene og innholdet strøs utover. Dette vil kunne utgjøre et helseproblem, og vi ber alle beboere om å ta hensyn og ikke sette fra seg poser utenfor brønnene.

Hvis det er fullt der du vanligvis kaster din søppelpose, vil det som regel være plass i en av de andre brønnene. Ta deg derfor bryet med å gå noen ekstra meter, slik at vi ikke forsøpler de fine uteområdene våre.

Papp og papir som ikke får plass i de runde papirbrønnene skal kastets i den store containeren utenfor Vetlandsfaret 3b, det skal ikke hensettes utenfor containeren. Containeren skal kun brukes til papp / papir – isopor for eksempel, er ikke hverken papp eller papir og skal derfor ikke kastes her. Ved full container må man selv sørge for å kaste på dertil egnet plass, for eksempel på gjenbruksstasjon.

Hold orden i kjellere, på loft og i oppgangene

Fellesområdene i kjeller, på loft og i oppgangene skal ikke brukes til oppbevaring av private eiendeler og søppel – som beskrevet i husordensreglene. Dette gjelder også dekk, med eller uten felg.

Slike hensatte gjenstander kan utgjøre en stor brannrisiko. Solhøgda borettslag, Vetlandsfaret 5A, 0684 OSLO www.solhogda.no styret@solhogda.no Org.nr. 950 130 156. Kontortid (styrerom): Tirsdag i partallsuker kl 18.00-19.00

Styret eller vaktmester utfører jevnlig kjellerrydding uten varsel. Gjenstander som oppbevares i fellesområdene blir kastet uten nærmere forvarsel, for eieres regning og risiko, jfr. borettslagets husordensregler.

Det finnes gjenbruksstasjoner flere steder i Oslo, der man kan levere inn/kaste det man måtte ha av avfall som ikke regnes som husholdningsavfall, som for eksempel møbler, elektriske artikler o.l. Utenfor Rema 1000 i Vetlandsveien står det en container for farlig avfall. Nøkkel til denne kan lånes i butikken, i åpningstidene.

Styret minner beboerne jevnlig om ovennevnte uten at det i tilstrekkelig grad tas hensyn til – vi ber om at alle viser hensyn og respekterer borettslagets regler.

Ved utgangen av oktober i år, har borettslaget brukt over 80.000 kr på containere/biler for bortkjøring av skrot.. Dette er penger vi heller ønsker å bruke på andre, viktigere og hyggeligere ting.

På forhånd tusen takk!

Hilsen fra styret

 

Informasjon i PDF