Henvendelser ønskes fortrinnsvis sendt på mail til
styret@solhogda.no. Adresse: Vetlandsfaret 5a, 0685 Oslo, postkasse på veggen utenfor oppgangen.