Felt A åpnes for parkering fra og med i dag - 14.desember.

Asfaltering og oppmerking tas til våren.
Montering av ladestasjoner og lysstolper kan gjøres selv om det står biler parkert der.

Det har vært svært utfordrende grunnforhold som dessverre har medført forsinkelser med bla. mye spreningsarbeid pga. veldig hardt grunnfjell.

Vi minner om at ny fordeling av plasser skjer i januar.

Dersom du i dag har ladbar bil og det er etablert ladestasjon på din plass vil du kunne benytte deg av ladestasjonen. For å få tilgang må du ha ladebrikke fra Grønn Kontakt.

Vi takker alle for tålmodigheten!